व्हिडिओ

GOJON पेपर बोर्ड कन्व्हेयर सिस्टम

GOJON पेपर रोल वाहतूक प्रणाली

वापरकर्ता कारखान्यात GOJON सिंगल फेसर लॅमिनेटिंग स्मार्ट लाइन

GOJON-ऑटो लॅमिनेटर चाचणी कारखान्यात

GOJON-ऑफ लाइन-NC सर्वो स्लिटर स्कोरर-स्टेकर

GOJON ऑटो विभाजन असेंबलर

GOJON ऑटो गुणवत्ता तपासणी

GOJON ऑटो पॅलेटायझर

GOJON सेमी-ऑटो पॅलेटायझर